يك كولبر كورد بر اثر تيراندازى نيروهاى انتظامى چشمانش را بطور كامل از دست داد

يك كولبر كورد بر اثر تيراندازى نيروهاى انتظامى چشمانش را بطور كامل از دست داد

طبق گزارشي كه بدست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، خال احمديان فرزند حسن اهل روستاى ديگورجى از توابع شهر شنو در شرق كوردستان روز چهارشنبه ٤ اسفند ١٣٩٥ شمسي در منطقه مرزى ” زيوكه ” و ” لاجان” از توابع پيرانشهر هدف شليك مستقيم نيروهاى انتظامى قرار گرفته است ، كه به سختى مصدوم و هر دو چشم خود را از دست داده است .

خالد احمديان متأهل و داراى دو فرزند و تنها نان آور خانواده ميباشد.
به نقل از گزارشهاى رسيده ، هر ساله چندين شهروند كورد أعم از كولبر و ساكنين مناطق مرزى به عمد توسط نيروهاى انتظامى و هنگ مرزى هدف شليك. مستقيم قرار گرفته و قسمتى از أعضاى بدن خود را از دست داده و يا كشته ميشوند.

لازم به ذكر است ، مسئوليت اين تيرندازيها به شهروندان كورد را هيچ كدام از ارگانهاى حكومتى بر عهده نگرفته و هيچ ارگان و سازمانى نير آماده پاسخگويي نيست ، و با دستورات مستقيم از تهران مورد ضرب و شتم و كشتن قرار مي گيرند و نيروهاى منطقه هم خود را مسئول نمي دانند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان