بازداشت یک فعال سیاسی کورد در شهر سقز

بازداشت یک فعال سیاسی کورد در شهر سقز

یک فعال سیاسی کورد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز بازداشت شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: مورخ ۲۶ بهمن‌ماه سال جاری یک فعال سیاسی کورد به نام «فرهاد ملکی» اهل شهر سقز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

گفته‌شده است: خانواده این فعال سیاسی دلیل بازداشت وی را تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق هواداری یک حزب کوردستانی اعلام کرده‌اند.

با توجه به مراجعات مکرر خانواده این فعال سیاسی به مراجع قضایی و امنیتی تا لحظه نشر این خبر از وضعیت فرهاد ملکی و مکان بازداشتش اطلاعی در دست رس نیست.

حکومت جمهوری اسلامی ایران از ملاقات خانواده با بازداشت‌شدگان و یا ارتباط آن‌ها با جهان بیرون ممانعت به عمل می‌آورد.

بر اساس تفسير کلی شماره بیست کميته حقوق بشر که در مورد تفسير از ماده ۷ ميثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سياسی درباره ممنوعيت شکنجه به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۹۲ صادرشده است، افراد بازداشت‌شده بایستی بتوانند تا با وکلا، پزشکان و اعضاء خانواده خود تماس داشته باشند. بند ۱۱ از تفسير کلی یادشده تصریح می‌دارد که برای حمایت از بازداشتی‌ها ضرورت دارد تا بی‌درنگ و نيز به‌طور منظم و پياپی، افراد بازداشت‌شده با پزشکان و وکلا و اعضاء خانواده خود در زیر نظارت ویژه‌ای که مقتضی تحقيقات مقدماتی است دیدار نمایند. با توجه به این تفسير کلی، می‌توان نتيجه گرفت که جلوگيری از ارتباط متهم بازداشت‌شده با وکيل مدافعش، مصداقی از شکنجه وی به شمار می‌آید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان