مرگ یک زندانی سیاسی کورد در زندان ایلام

مرگ یک زندانی سیاسی کورد در زندان ایلام

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان

روز دوم اسفند ماه یک زندانی سیاسی کورد در زندان ایلام بر اثرایست قلبی و عدم انتقال وی به بیمارستان جان سپرد.
بنا به گزارش نه به زندان نه به اعدام ٫یک زندانی سیاسی کورد متهم به ارتباط با حزب کارگران کردستان ٫روز ۲ اسفند ماه در زندان ایلام جان سپرد. وی که عبدالنور شرف نهال نام داشت در بند عمومی زندان ایلام بدنبال عدم انتقال وی به بیمارستان پس از ایست قلبی جان سپرد.جسد بی جان این زندانی سیاسی ٫صبح روز ۳ اسفند ماه به پزشکی قانونی منتقل شد و در ساعات پایانی به خاک سپرده شد.
پیش از این خانواده عبدالنور شرف نهال خواهان رسیدگی پزشکی به وضعیت این زندانی شده بودند. اما مسئولین زندان به وضعیت وی رسیدگی نکرده و هم اکنون نیز از مسئولیت مرگ وی شانه خالی می کنند.
گفتنی است که وضعیت زندانیان بیمار در شهرهای مختلف کشور اسفبار بوده و موارد زیادی از مرگ ناگهانی و یا مرگ مشکوک آنها در زندانها وجود دارد که تنها خبر بعضی از آنها در رسانه ها منتشر می شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان