یورش نیروی انتظامی جوانرود به دفتر خدمات ارتباطی

یورش نیروی انتظامی جوانرود به دفتر خدمات ارتباطی
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز 4 ام اسفندماه نیروی انتظامی این شهرستان بدون مجوز قضایی به دفتر خدمات ارتباطی این شهر یورش بردند.
پس از بر هم زدن محیط کار تعدادی از کارکنان این دفتر خدماتی را بازداشت نموده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود داریوش محمدی اظهار کرد که تعداد زیادی البسه در پی دریافت اخبار مبنی بر ورود کالای قاچاق از طریق مرز و همکاری کارکنان دفتر خدماتی و پستی شهر جوانرود در پوشش محموله های پستی به سایر نقاط کشور ایران ارسال می شود، ضبط شدە است.
این در حالیست که طی روزهای گذشته فشار نیروهای امنیتی و انتظامی بر شهروندان کاسبکار در این شهر افزایش شده و روزانه آنها را به اتهام حمل و نگهداری کالای قاچاق به دادگاه می فرستند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان