خطر كشتار جمعي مردم یک روستا در شمال كوردستان

طبق گزارشى كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده: نيروهاى نظامى تركيه تحت فرمان اردوغان پس از محاصره‌ی روستاى «خرابه باوا» از توابع نصیبین در شمال كردستان به مدت ٩ روز و با هجوم به اين روستا كه تاكنون ٥ نفر را در مقابل چشم خانواده‌هایشان کشته‌اند و منازل شهروندان كورد را به آتش كشيده، ترس وحشت و گريه مداوم كودكان و زنان تمام منطقه را فراگرفته است.

در گزارش آمده تا اين لحظه نزديك به ۴۰ نفر از ساكنين اين روستا بازداشت و مانع ورود هیئت و سازمانهای براى كمك و بردن آب به روستا می‌شوند.

جمعيت ساكن در اين روستا نزديك به ۵۰۰ نفر هستند و بيشتر از پنج هزار رأس احشام روستاییان وجود دارد. در مناطق نصیبین در مدت دو سال گذشته ده‌ها كشتار دست جمعى توسط نيروهاى نظامى ترکیه انجام‌گرفته است.

جمعيت حقوق بشر كردستان اين جنايت ضد بشرى را محكوم و از همه سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و مدافعين حقوق بشر می‌خواهد ضمن محكوميت اين هجوم غیرانسانی به شهروندان مدنى، با فشار بر دولت تركيه كه با روش و راهکار داعش و ترور با شهروندان رفتار می‌کند از جنايت ديگرى توسط اين دولت پيشگيرى كنند.

 

جمعيت حقوق بشر كردستان