مصادرە کالای کاسبکاران شهر جوانرود

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشرکوردستان: امروز دوم اسفندماە سال جاری نیروهای انتظامی و گشت مبارزە با کالای قاچاق در شهر جوانرود اموال کاسبکاران بازارچە مرزی را ضبط و مصادره نمود.

در گزارش آمده است؛ بنا به گفته فرمانده انتظامی استان کرماشان چهارصد و هفده دستگاه گوشی به ارزش ۱۱ میلیارد ریال ضبط شده است.

این در حالیست که شهروندان شهر جوانرود به علت فقر و بیکاری و فشار مضاعف، مجبور به حمل و فروش اجناس خود از قبیل چای، پارچه، گوشی و… در دیگر شهرهای ایران می شوند که با کمین و تیراندازی مستقیم از سوی ماموران انتظامی مورد هدف قرار گرفته که باعث از دست دادن جان این شهروندان میشود. ویا اموالشان مصادره شده و در دادگاه حکومت اسلامی ایران به ازای قیمت جنس حمل شده باید جریمه بپردازند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان