جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

مریوان /روز زبان مادری/ عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز دوم اسفندماه فرمانداری شهر مریوان مجوز برگزاری کارگاە فرهنگ و زبان و تأثیرات آن در آموزش را نداد.

در گزارش رسیده قیدشده است؛ کە مرکز فرهنگی – هنری ڤەژین جمعی از برگزارکنندگان برنامە از مردم عذرخواهی کردەاند.

شایان‌ذکر است کە در روز جهانی زبان مادری و حق خواندن و آموزش بە این زبان، فرماندار مریوان مانع از اجرای برگزاری برنامە می‌شود.

این در حالی است کە در مادە ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق خواندن و نوشتن بە زبان مادری برای همە قومیت‌ها و ملیت‌های ساکن در جغرافیای سیاسی ایران بە طور و واضح و آشکار بیان‌شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

‌یکی از بازداشتیهای اخیر موقتا آزاد شد

حملات توپخانه‌ای دولت غاصب ترکیه علیه تل‌رفعت و شهبا در غرب کوردستان

بازداشت یک شهروند در مریوان همزمان با انتقال یک بازداشتی به زندان حکومت در اورمیه