هیج زبانی رسمی تر از زبان کوردی برای کوردها نیست

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است تعدادی از فعلان سياسي و مدني و روزنامه نگاران كورد طی نامەایی از جمهوری اسلامی ایران خواستەاند اصل ١٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان  دقيق و كامل اجرا شود.

امضاكنندگان اين نامه با اشاره به ميثاق ها و معاهدات جهاني كه ايران هم به آنها پيوسته است و اصل ١٥ قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران اجراي مفاد اين اصل را از مقامات دولتی  و پيگيري آن را تا رسيدن به مقصود و عملي كردن آن از نمايندگان انتصابی جمهوری اسلامی ایران برای شهرهای شرق کوردستان  خواستند.

همچنین امدە است کە  حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق‌بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان یادور میشود کە معاهدات حقوق بشری ، میثاقهای بین الملی  و اعلامیە جهانی زبان مادری بە وضوح اشارە کردە است کە زبان رسمی و تحملی هیچگونە جایگاە قانونی از نظر حقوق بشر ندارد و جمهوری اسلامی ایران با جلوگیری از تدریس بە زبان مادری  در این زمینە نیز ناقض حقوق بشر است.

متن كامل نامه به همراه اسامي امضاكنندگان آن به شرح زير منتشر مي شود

مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم کورد در مجلس

با سلام ودرود

مستحضرید که حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق‌بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است. اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس تاکید دارد. اصل پانزدهم قانون اساسی می‌گوید:

«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

اجرای دقیق و کامل اصل ١٥ قانون اساسی گامی مهم و بنیادین در مسایل مربوط به ملیتها، اقوام و اقلیتهای اتنیکی در ایران و نگاه برابر و یکسان به آنان چون دیگر شهروندان این سرزمین است.

ما امضا کنندگان کنندگان این مکتوب؛ خواستار عملیاتی نمودن (اصل پانزدهم قانون اساسی) در آستانه “روز جهانی زبان مادری” بوده و از نمایندگان کورد در مجلس تقاضا داریم که در مجلس شورای اسلامی موضوع را بطور اساسی تا رسیدن به مقصود و عملی کردن این خواسته پیگیری و در راستای همدلی و همیاری در قدم اول مفاد کمپین را امضا نمایند. ما امضا کنندگان کنندگان این مکتوب؛ خواستار عملیاتی نمودن (اصل پانزدهم قانون اساسی) در آستانه “روز جهانی زبان مادری” بوده و از نمایندگان کورد در مجلس تقاضا داریم که در مجلس شورای اسلامی موضوع را بطور اساسی تا رسیدن به مقصود و عملی کردن این خواسته پیگیری و در راستای همدلی و همیاری در قدم اول مفاد کمپین را امضا نمایند.

امضاكنندگان: ١- عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت هشتم ٢- جلال جلالیزاده، نماينده مردم سنندج در مجلس ششم ٣- خالد توکلی، فرهنگي فعال سياسي ٤- حاصل داسه،نماینده پیشین و فعال سیاسی٥- سید محسن رضوی،فعال سیاسی ٦- حسن امینی، رئیس مجمع فقهی اهل سنت کوردستان ٧- اسماعیل مفتی زاده، فعال سیاسی ٨- عیسی خان حاتمی، فعال سیاسی٩- هادی ادب، فعال سیاسی١٠- اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر١١- بهرام ولد بیگی، روزنامه نگار١٢- سیاوش حیاتی، فعال سیاسی١٣- سهراب زنگنه، فعال سیاسی١٤- فریدون حکیم زاده، نویسنده و تاریخ نگار١٥- سید محمد حسن زاده، فعال سیاسی١٦- محمد شعبانی، فعال فرهنگی و مدنی١٧- صلاح الدین عباسی، فعال سیاسی١٨- مولود بهرامی، فعال سیاسی١٩- علی خالدی، امام جماعت مسجد شهرک مهاباد٢٠- سید محمد امین واژی، امام جماعت مسجد عباس اقا٢١- رحیم رهرو، امام جماعت مسجد قزلقوپی مهاباد٢٢- محمد امین سنایی، امام مسجد حاج خضر شایگان٢٣- جلال معروفیان، فعال سیاسی٢٤- هاشم زورآور، فعال سیاسی٢٥- عبدالعزیز مولودی، فعال سیاسی٢٦- سلیمان منگوری، فعال مدنی٢٧- سعدون مازوجی، فعال سیاسی٢٨- فرهاد امین پور، روزنامه نگار٢٩- رئوف کریمی، دبیر جبهه متحد کورد و فعال سیاسی٣٠- حامد فرازی، فعال سیاسی٣١- آزاد محمدیانی، فعال سیاسی٣٢- رحیم فرهمند، فعال سیاسی٣٣- رحیم صالح زاده، امام جماعت شهر بوئین٣٤- احسان نیک پی، فعال سیاسی و اجتماعی٣٥- علی اشرافی، فعال سیاسی٣٦- اسعد یوسفی، فعال سیاسی٣٧- موسی امیدی، فعال سیاسی٣٨- سیاوش حیاتی، فعال سیاسی٣٩- حسن کریم، فعال سیاسی٤٠- احسان باخیشی، فعال سیاسی٤١- کمال ازاد منش، فعال سیاسی٤٢- شریف عظیمی، فعال سیاسی و وکیل دادگستري ٤٣- باقر پیری، فعال سیاسی٤٤- علی دلاویز، فعال فرهنگی ومدنی٤٥- محمد رامان مولودی، فعال فرهنگی ومدنی٤٦- محمد رئوف جهانی، نویسنده و طنز پرداز٤٧- لقمان ستوده، فعال سیاسی٤٨- محمد صدیق کریمی، فعال فرهنگی و مدني٤٩- سیروان مصنفی، فعال فرهنگی و مدنی٥٠- سید عابد حسینی، فعال فرهنگی و مدنی٥١- امید کریمی، فعال فرهنگی و مدنی٥٢- عبداللە سهرابی، نمایندە مردم مريوان در مجلس ششم٥٣- سروش روحانی، فعال سیاسی٥٤- مسعود مصطفی سلطانی، فعال سیاسی٥٥- آزاد کمالی، فعال مدنی٥٦- هدایت صبوری، فعال سیاسی٥٧- حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری٥٨- مازیار طاطایی، وکیل دادگستری٥٩- عثمان مزين، وكيل دادگستري٦٠- کمال حسینی، روزنامه نگار٦١- پژمان حبیبی، فرهنگی و نویسنده٦٢- شورش حيدري، فعال سياسي٦٣- علی حسین زاده، فعال سیاسی٦٤- مسعود کورد پور،فعال حقوق بشر٦٥- روزبه اکرادی کرماشانی، فعال سیاسی٦٦- زهرا ططری، فعال سیاسی ٦٧- احمد بحری، فعال فرهنگی٦٨- ابراهیم ناصری، فعال سیاسی٦٩- عثمان عباسی، فرهنگی و فعال مدنی٧٠- اکام امینی، کارمند و مدرس دانشگاە٧١- صلاح پزشکی، فعال مدنی٧٢- اسماعیل مصطفی زاده، فعال فرهنگی و اجتماعی٧٣- علیرضا بابامیری، وکیل دادگستری٧٤- ناصر بردنوس، دبیر بازنشسته٧٥- جلیل امیدی، استاد دانشگاە٧٦- جلیل مشتاق، استاد دانشگاە٧٧- عثمان عزیزی، استاد دانشگاه٧٨- نعمت الله عزیزی، استاد دانشگاه٧٩- بختیار سجادی، استاد دانشگاه٨٠- احمد ازغ، استاد دانشگاه٨١- عبدالله عبدالله زاده، دبیر و فعال فرهنگی٨٢- غلامحسین کریمی دوستان، استاد دانشگاه٨٣- لطیف صفری، فعال سیاسی٨٤- عبدالرضا موسوی اجاق، فعال سیاسی ٨٥- داریوش قنبری٨٦- علی اقا صالحی٨٧- محمد علی چاوشی٨٨- مرتضی زرین گل

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان