وضعیت سلامتی کاوه مرادی فعال مدنی کامیارانی در هاله‌ی از ابهام

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: کاوە مرادی و ساسان بابایی فعالان مدنی در شهرستان کامیاران کە روز یک‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شده بودند در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته است.

یک منبع مطلع به گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت: خانواده کاوه مرادی طی پیگیری‌های مداوم از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌هایی متناقض مبنی بر حبس ایشان و انتقال وی به سنه و بالعکس مواجه شده‌اند.

همچنین این منبع در ادامه اظهار کرد؛ خانواده وی از هفته گذشته تاکنون از وضعیت سلامتی فرزندشان آگاه نیستند و هیچ‌گونه تماسی نیز با وی نگرفته‌اند و حتی جلسه‌ی محاكمه‌ای برای وی برگزار نشده و تاکنون هیچ موردی به وی و خانواده‌اش تفهیم اتهام نشده است.

ساسان بابایی، معلم و از فعالان مدنی ساکن شهر کامیاران پیش‌تر در شهریورماه سال ۸۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه بە اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم‌شده همچنین در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۸۷ به اتهام نامه‌نگاری برای نهادهای حقوق بشری در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و حمایت از زندانیان سیاسی محکوم‌به اعدام به مدت ۴۵ روز از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات منتقل شد و بعداً از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام نامه‌نگاری برای رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به یک سال حبس محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان