تیراندازی نیروی انتظامی در اسلام‌آباد غرب/ زخمی شدن دو شهروند و ایجاد رعب وحشت

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی مأمورین نیروی انتظامی اسلام‌آباد غرب در امکان عمومی این شهر بەسوی وانت سواری تیراندازی کردند و دو نفر سرنشینان آن را زخمی نمودند و این تیراندازی موجب رعب و وحشت در میان شهروندان شهر اسلام‌آباد غرب شدە است.

در گزارش آمدە دو نفر را بە بیمارستان اسلام‌آباد منتقل نموده‌اند و تا پخش این خبر اطلاعاتی دیگر در دسترس نیست.

این در حالی است که در ماه جاری این دومین بار است که نیروی انتظامی درملأعام و اماکن عمومی اقدام به تیراندازی در میان مردم کرده است و شهروندی دیگر در این تیراندازی‌ها زخمی و به بیمارستان این شهر انتقال داده‌شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان