کشت و صنعت بروجرد ۳۵ تن از کارگران این شرکت را اخراج کرد

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است: شر کت کشت و صنعت بروجرد اعلام کرد کە این واحد تولیدی طی سال‌ها فعالیت خود را با ۹۰ نیرو ادامه داده است اما اکنون با توجه به مشکلات مالی پیش‌آمده تعداد نیروهای آن به حدود ۵۴ نفر کاهش پیداکرده است.

در گزارش آمدە است نبود سرمایه در گردش حیات کارخانه کشت و صنعت بروجرد با ۳۵ سال قدمت را به مخاطره انداخته و این واحد تولیدی روزی ۱۲۰ تن تولید داشته، این روزها فقط ۱۵ تا ۲۰ تن تولید دارد.

مجتمع کشت و صنعت استان لورستان در سال ۱۳۵۴ در باهدف پرورش دام و طیور تأسیس شد تا پیش از سال ۱۳۶۶، صادرات این مجتمع به کشورهای حوزه خلیج‌فارس انجام می‌شد با تمامی این ظرفیت‌ها، مجتمع عظیم کشت و صنعت لورستان در سال ۱۳۸۳ بنا بر تصمیم دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نابود کرد زیربنای اقتصادی در شرق کوردستان و استان لورستان به بخش خصوصی واگذار شد. از آن زمان تاکنون بسیاری از کارگران این مجتمع اخراج شدند. مالکان بخش خصوصی این مجتمع نه‌تنها هیچ نیروی کار جدیدی هم استخدام نکرده‌اند. درنهایت ماشین‌آلات و ابزار کار و سوله‌ها و برخی از تجهیزات و موجودی‌های منقول و غیرمنقول این مجتمع بفروش رسانیدە شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان