خطر اعدام دو زندانى كورد در كرماشان

طبق گزارشي كه بدست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، در چند روز گذشته دو زندانى كورد محبوس در زندان ديزل آباد كرماشان ازشرق كوردستان  براى إجراى حكم اعدام به بند انفرادى منتقل شدند.

دو زندانى كورد به نامهاى محمد كريم عزيزپناه ٤٣ ساله  و حميدرضا ريباز ٣٥ ساله كه به اتهام خريد و فروش مواد مخدر محكوم به حكم اعدام شده اند، جمهورى اسلامى ايران و  مسئولين إجراى حكم اعدام براى إجراى حكم  اين دو نَفَر را به بند انفرادى زندان منتقل كرده اند.

در اين گزارش امده است كه قرار بر اين بوده بعد از مراسم ٢٢ بهمن اين دو شخص اعدام شوند ، اما تا اين لحظه هيچ خبرى از سرنوشت اين دو نَفَر گزارش نشده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان