خودکشی دختر جوان در پاوه

بنا بە گزارش  رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان یک  دختر جوان اهل  پاوه  در شڕق کوردستان  با خوردن قرص به زندگیش پایان داد.

در گزارش امدە است  کە گلزار محمودی ٢٧ ساله به دلیل مشکلات خانوادگی در شب جمعه ٢٢ ام بهمن ماه با خوردن دارو اقدام بە خودکشتی کردە و جانش را از دست داد.

لازم بەیادوریست کە  جوانان  و زنان در شرق کوردستان به سبب فقر ،بیکاری،عدم آزادی های فردی ، مرد سالاری و سنت های حاکم بر جامعه توسعه نیافته به نام دفاع از ناموس و شرف روزانه اقدام بە خودکشی کردە و بسیاری از انها جانشان را از دست میدهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان