عدم وجود سرویس بهداشتی «توالت» در دبستان دخترانه

دبستان دخترانه سلوات آوا « صلوات آباد» از توابع شهر سنه  توالت ندارد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: این روستا دارای مدارس ابتدايى، راهنمايى و دبيرستان است. مدرسه ابتدايى پسرانه ٢ توالت دارد در حاليكه مدرسه ابتدايى دخترانه توالت ندارد و اين دختران هنگام نياز به خانه هايشان مى روند.

از لحاظ علمى نياز دختران به توالت بيشتر است و بيمارى عفونت ادرارى بطور شايع در دختران روى مى دهد و از علايم آن تكرر ادرار و سوزش و نياز به دفع فورى ادرار است در حاليكه پسران بندرت به اين بيمارى مبتلا مى شوند، گذشته از اين كلاً  بچه ها قدرت كنترول ارادى ادرارشان كمتر است و زمان نگهداشتن ادرار كوتاه و سخت است. اينكه چرا مدرسه ى ابتدايى دخترانه در روستاىی در شرق کوردستان ، توالت ندارد يك تبعيض جنسيتى و اتنيكى است.

وقتی یک جامعه در شهرها و روستاهای مختلف،‌ از سرویس بهداشتی گسترده، تمیز و مدرن برخوردار باشد، شهروندان از استرس های روانی و جسمی مربوط به عدم وجود سرویس بهداشتی در امان هستند و میزان آسیب پذیری های اجتماعی کاهش پیدا می کند. حال به دلیل نبود سرویس بهداشتی در یک دبستان ، آیا شرایط روانی بد و استرس را به کودکان وارد نمی کند؟

از طرفی، نبود سرویس های بهداشتی متعدد و عدم توزیع مناسب آن ها در مناطق روستایی و به خصوص شهری که تجمع جمعیتی در آن بسیار زیاد است، میزان آلایندگی خاک و محیط زیست را افزایش می دهد.

 

جمعيت حقوق بشر كردستان