در معرض تهـديد واقع‌شدن زندگى كولبر كورد براثر سرما و يخبندان

بر اساس خبرى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده، سرماى شديد موجب سرمازدگی يك جوان كولبر شده است.

در ادامه گزارش قیدشده كه اين جوان ٣٠ ساله در کوهستان‌های اطراف شهـر بانه گرفتارشده، و در اثر وجود سرما و سوز مهـلك، دچار سرمازدگی گرديده است.

با اشاره به اينكه اطلاعات كافى در مورد اين جوان سرمازده و كولبر در دست نيست، بااین‌وجود اين جوان به‌اجبار و براى تهیه‌ی ناچيزى از معاش روزانه خود، در کوهستان‌ها گرفتارشده و یکدست ايشان دچار سرمازدگى شده و به‌سختی آسیب‌دیده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان