دادگاه تجدیدنظر فعال کارگری کورد،محمود صالحی تشکیل نشد

محمود صالحی فعال کارگری کورد در دادگاه تجدیدنظر استان سنه حضور یافت، ولی جلسه دادرسی برگزار نشد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز پنجشنبه مورخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری، تاریخ جلسه دادگاه تجدیدنظر به‌صورت تماس تلفنی به محمود صالحی فعال کارگری کورد اهل شهر سقز در شرق کوردستان اعلام شد و او به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سنه احضار شد.

این فعال کارگری کورد دیروز در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر حضور یافت؛ اما به دلیل عدم حضور نماینده دادستانی جلسه محاکمه تشکیل نشد و به ماه بعد موکول شد.

محمود صالحی فعال کارگری در دادگاه بدوی در شهریورماه ۱۳۹۴، به اتهام «تشکیل جمعیت معارض و تبلیغ علیه‌ نظام» به ۹ سال حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

محمود صالحی، فعال کارگری کورد و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، در آستانه روز جهانی کارگر، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت و پس از بیش از یک ماه بازداشت به قید وثیقه به‌صورت موقت آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان