انجمن پزشکی جهانی: ایران به عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان پایان دهد

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان:  روز ١٣ بهمن ماە  انجمن پزشکی جهانی درکنار دیگر سازمانهای مربوط به اخلاق پزشکی و حقوق بشری، در بیانیه مطبوعاتی خود از مقامات ایران خواست به محرومیت زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی به عنوان نوعی تنبیه در زندان های ایران از جمله زندان رجایی شهر کرج پایان دهند.

در نامه ای مشترک، رئیس انجمن پزشکی جهانی، دکتر کتان دسای، خطاب به آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران نوشته است: “بی تفاوتی عمدی مسئولان زندان نسبت به احتیاجات پزشکی زندانیان؛ مخالفت با اعزام زندانیان به شدت بیمار به بیمارستان های خارج از زندان؛ دوره های طولانی مدت قطع آبگرم برای شستشو و حمام؛ فضای ناکافی؛ تهویه ضعیف؛ شرایط غیر بهداشتی؛ هجوم حشرات به آشپزخانه؛ عدم تمیزی کافی وسایل و جیره کم و بی کیفیت غذایی، چنین شرایطی زندانیان را در معرض خطر عفونت و دچار شدن به بیماری های مختلف پوستی و تنفسی قرار می دهد.”

در ادامه این نامه آمده است: “ما شدیداً نگران این وضعیت هستیم که در آن از مراقبت های پزشکی کافی ممانعت بعمل می آید در حالی که این یکی از حقوق مسلم تحت قوانین بین المللی است و در زمان زندان نبایستی تحت تاثیر قرار بگیرد. ممانعت از دسترسی به خدمات پزشکی می تواند نوعی بدرفتاری، شکنجه یا دیگر رفتارهای عیرانسانی، ظالمانه یا اهانت آمیز باشد که به روشنی تحت قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع است.”

امضا کنندگان این نامه به حکومت جمهوری اسلامی ایران یادآوری کردند که آنها میثاق و قوانین بین المللی شامل حق دسترسی هر فرد به بهترین خدمات پزشکی استاندارد را امضا کرده اند و این تعهد شامل زندانیان نیز می باشد و نبایستی این افراد تحت تبعیض قرار بگیرند.”

لازم بە یادآوريست  کە  زینب جلالیان ، رمضان کمال احمد و چندین زندانی سیاسی  دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بخاطر عدم رسیدگی پزشکی در حالت بحرانی بسر میبرند

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان