مام خدر کولبر ۷۰ ساله کورد تهدید شد

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: خضر عسگرزاده کولبر کورد به سبب مصاحبه با رسانه ها به اداره اطلاعات پیرانشار احضار و تهدید شد.

ایشان ابراز کرده‌اند که اداره‌ی اطلاعات و هنگ مرزی کارت رفت‌وآمدش را گرفته‌اند. وی دارای پنج فرزند و ۷۰ ساله است.

به دلیل تنگدستی و فقر به شغل پرخطر کولبری روی آورده است و به‌ناچار از این راه امرارمعاش می‌کند. وی برای جابجایی و حمل ده لاستیک به وزن ۱۲۰ کیلوگرم مبلغ شصت‌تا هفتاد هزار تومان دریافت می‌کند.

وی دارای کارت کولبری است که به‌وسیله این کارت می‌تواند هفته‌ای یک‌بار برای آوردن کالا و اجناس به آن‌طرف مرز برود.

مام خدر گفته است؛ که اداره اطلاعات پیرانشهر وی را احضار کرده و به وی گفته‌اند کارتی که به شما داده‌ایم برای رفت‌وآمد است که بار بیاوری نه برای اینکه با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کنی.

وی اظهار داشت که کارت وی را گرفته و به وی پس نمی‌دهند و تهدیدش کرده‌اند که کارت وی را باطل می‌کنند و کارت را به ایشان پس نداده‌اند.

وی گفته است، فرزندانش نیز همانند خویش ازلحاظ مادی وضعیت مناسبی ندارند که به وی کمک کنند. نه بیمه‌ای دارم و نه هیچ منبع درآمدی و چاره‌ای جز کولبری برای تأمین معیشت ندارم.

این کولبر مسن کورد به سبب عفونت دندان و سکته‌ای که کرده فرم صورتش تغییر کرده و می‌گوید چند بار عمل جراحی کرده‌ام و حال باید عمل دیگری انجام دهم اما هزینه درمانش خیلی زیاد بوده و پول کافی ندارم.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان