زخمی شدن کولبر کورد در ثلاث باوەجانی

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: سەشنبە ۱۲ بهمن ماە سال جاری یک کولبر کورد به نام پیمان کرمی ۲۴ سالە در شهرستان ثلاث باوەجانی با شلیک مستقیم گلولە نیروهای انتظامی به‌شدت زخمی شد.

بنا بە گزارش یک منبع آگاە در این خصوص نامبردە جهت حمل کالا بە مناطق مرزی مابین شرق و جنوب کوردستان رفته بود که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در فاصله ۱۰۰ متری به او تیراندازی می‌شود و از ناحیه پای چپ مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد.

این در حالی است که نامبرده به علت خونریزی شدید به بیمارستان حضرت رسول جوانرود اعزام می‌شود و تحت نظر پزشکان بیمارستان است.

تا زمان پخش این خبر اطلاعی بیشتری از وضعیت جسمانی نامبرده در دست نیست.

شایان‌ذکر است شرق کوردستان به سبب نگاه امنیتی و تبعیض از سوی جمهوری اسلامی توسعه‌نیافته است و جوانان آن به علت فقر، بیکاری، عدم اشتغال، به‌ناچار به شغل کاذب و پرخطر کولبری برای تأمین معیشت خویش روی می‌آورند و روزانه

شاهد مرگ کولبران کوردی هستیم که به سبب ریزش بهمن، پرت شدن از کوه، و همچنین شلیک مستقیم گلوله از سوی مأموران جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان