بازداشت یک شهروند کورد در سردشت

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، نیروهای اطلاعاتی سردشت با یورش به منزل مسکونی مولود اسماعیل‌پور وی را بازداشت می‌کنند.

در این راستا نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران منزل وی را تفتیش و نامبرده را به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

شایان‌ذکر است «مولود اسماعیل‌پور» پیرمرد ۶۸ ساله‌ای است؛ که به جهت دستگیری فرزند وی «محمد اسماعیل‌پور» بارها خانه او را بازدید و وی و خانواده‌اش را مورد آزار و اذیت و توهین قرار داده بودند.

شایان‌ذکر است در شرق کوردستان بیشتر خانواده‌های کورد را به اتهامات وابستگی با احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی و اتهامات واهی دستگیر و مورد شکنجه و آزار قرار می‌دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان