دو نویسندەی کورد اهل شرق کوردستان در ترکیە زندانی شدند

دو نویسندەی کورد اهل شرق کوردستان در ترکیە زندانی شدند.

طبق گزارشي كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، دونويسنده كورد اهل كرماشان شرق كوردستان به نامهاى ” ژيار جهانفرد و حسن بلده از ابتداى اين ماه به اتهام جاسوسي براى حزب كارگران كوردستان پ ك ك به دست نيروهاى امنيتى تركيه بازداشت و پس از دادگاهى در روز ٢٧ ژانويه امسال تفهيم اتهام و اكنون در زندان به سه ر ميبرند

اين دو نويسنده ى كورد براى كار تحقيقى و پژوهشي در اماكن تاريخى شهر ماردين به عكاسي پرداخته بودند توسط نيروهاى امنيتى توركيه به همين دليل متهم به جاسوسي براى پ ك ك شده اند.
شيخموس سه فه ر يكى از مسئولان انجمن نويسندگان كورد در شهر ماردين گفته : من ژيار جهانفرد نويسنده و پژوهشگر كورد را به خوبى شناخته و اتهام انها در رابطه با اتهام جاسوسي را رد كرده و گفته ژيار جهانفرد براى پژوهش در زمينه فرهنگ كوردهاى كلهر و ايروان داشته اند ميخواستند به چاپ رسانند و تحقيقي كمياب در زمينه ى فرهنگ و فلكلور كوردي است و حس بلده ديگر نويسنده كورد هم براى تكميل تحصيلات كارشناسي ارشد خود در زمينه ى فرهنگ كوردى در دانشگاه ماردين از دانشگاه كرماشان امده بود
طبق گفته هاى وكيل انها نجات شيرى ، هيچ مدركى دال بر اينكه انها با پ ك ك ارتباط داشته اند در دست نيست فقط به اتهام عكس گرفتن براى كار تحقيقي در زمينه ى فرهنگ و فلكلور كورد بازداشت شده اند

جمعيت حقوق بشر كوردستان