کارگران فولاد زاگرس قروە خواستار رسیدگی بە وضعیت نابسامان محل کار حود شدند

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، همزمان با سفر “محمد باقر نوبخت”، معاون رئیس جمهور ایران  به استان سنە در شرق کوردستان،  کارگران بیکار شده فولاد زاگرس در شهرستان قروه، با تحویل یک طومار، خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان این کارخانه و وضعیت کاری خودشدند.

کارگران در این نامه خواسته اند، نسبت به راه اندازی و حل مشکل این مجموعه که  ۴۰۰ نفر  را به صورت مستقیم و ۱۶۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم  صاحب شغل میکند،  اقدام شود.

شرکت فولاد زاگرس به موجب مجمع فوق العاده ای که در اسفند ماه ۹۲ برگزار شد، منحل اعلام گردید. در سه ساله گذشته، کارگران برای باز گشایی کارخانه و بازگشت به کار، تجمعات متعددی را در مقابل نهادهای مختلف دولتی جمهوری اسلامی ایران  در استان سنە برگزار کرده اند که تا به امروز نتیجه ای نداشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان