خودکشی دختر ١٧ ساله در قروه

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان آرینا ١٧ ساله اهل شهرستان قروه به علت مشکلات خانوادگی  با خوردن  دارو به زندگی خود پایان داد.

یکی از همسایه های آرینا در این رابطه به گزارشگر حقوق بشر گفت: آرینا به علت مشکلات خانوادگی ،فقر ،طرد شدن از اجتماع توسط همسالان خود  اقدام به خودکشی کرده است.

لازم بەذکر است کە طبق گزارشهایی کە بدست جمعیت حقوق بشر رسیدە  از اول سال جاری میلادی تاکنون بیش از ٦ زن جوان در شرق کوردستان بە علت خودکشی جان خود را از دست دادەاند.

طبق گزارشها و امارهای موجود خودکشی در بین جوانان به سومین عامل مرگ و میر بعد از تصادفات و انواع سرطان ها در بین آنان تبدیل شده است. آمارها نشان می دهند که دختران جوان بیش از پسران جوان دست به خودکشی می زنند. بیشتر کارشناسان مسائل زنان نبود امنیت، تبعیض های اجتماعی و خانوادەگی  همچنین عدم حمایتهای دولتی را سبب اصلی خودکشی زنان بیان میکنند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان