خودكشى يك دختر ١٤ ساله به دليل ازدواج اجبارى در شرق كوردستان

بر اساس خبري به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده است، در روز سه شنبه ٢٨دي ماه، دختري ١٤ ساله به نام س.الف. كه عقد شده و قرار عروسيش در همين هفته جاري بود، در روستاي علي آباد از توابع كلاته رزاي سنندج با اسلحه خودكشي كرد.

قابل ذكر است كه علت خودكشي اين دختر خردسال نا معلوم است، اما به گفته ى يكى از اعضاى خانواده اين دختر به اجبار شوهر دادن نام برده ميتواند دليل اصلى اقدام به خودكشى ايشان باشد.

قابل توجه است كه ازدواج دختران طبق قوانين جهانى حقوق كودكان، تا سن ١٨ سالگى ممنوع است، و به عنوان كودك به شمار مى آيند، و مى بايست قوانين كشورى از ازدواج كودكان زير ١٨ سال جلوگيرى به عمل آورد.

رعايت نكردن حقوق انسانى كودكان از طرف حاكمان اسلامى ايران و اجبار ازدواج دادن كودكان زير ١٨ سال، شديدترين نوع خشونت بر عليه كودكان و به ويژه كودكان دختر و به اجبار ازدواج دادن آنها عمده ترين دليل خودكشى، ضرب و شتم، طلاق، بيماريهاى روانى و افسردگى و مرگ زودرس ميباشد.

آشكار و بدهى است كه ترويج و تبليغ و آموزش دادن در باب ازدواجهاى زودرس كودكان (دختر) براى روستاييانى كه از نعمت سواد بر خوردار نيستند از واظايف مهم دولت ميباشد. اما متئسفانه حاكمان اسلامى ايران هيچ مسئوليتى در اين امر در شرق كوردستان بر عهده نميگيرند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان