حکم زندان برای یک فعال مدنی کورد

طبق گزارشي كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، روز چهارشنبه ٢٩ دى ماه سال ١٣٩٥شمسي ، شعبه ى ١٠ دادگاه تجديد نظر اروميه  فعال مدنى کورد اسماعيل سانيار اهل شهر بوكان در شرق كوردستان  بە اتهام  قدام علیە امنیت” از طریق یکی از کانون‌های مدافع حقوق بشر و رسانەهای خارج از کشور، بە   ٣٦ ماه و ١ روز  زندان محکوم شد.

اسماعیل سانیار، پس از دو جلسە دادگاهی در ٢٢ آذرماە سال جاری از سوی قضات علیار خلیل‌زادە و محمد رضایی، حکم زندانی شدن این فعال مدنی کورد را صادر کردەاند.

اين درحاليست كه طبق ماده ى ٣٤٨ قوانين كيفرى سال ١٢٩٠ كه در سال ١٣١١ تغيير كرد ( افزايش حكم برعليه متهم و يا محكوم شدن متهمى كه در دادگاه اوليه حكم آزادى گرفته مورد قبول نيست مگر  اینکە دادستان خواستار افزايش حكم براى متهم كند).

اسماعیل سانیار همراە با هفده تن از مدرسین زبان کوردی، هنرمند، حقوقدان و شخصیت‌فرهنگی شهر بوکان در محکومیت حملات دولت اسلامی به  غرب کوردستان( روژاوا)  و ادای احترام به مقاومت و دفاع مردم کوبانی در تاريخ ٢٦ مهرماه سال ١٣٩٣ شمسي  به مدت ٣ روز دست به اعتصاب غذا زدند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان