کمیسر حقوق بشر سازمان ملل : اعدام سجاد سنجری متوقف شود

سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام سجاد سنجری، نوجوان متهم به قتل را اجرا نکند. همچنین در ادامه یادداشت امدە است کە ما درخواست خود از ایران برای توقف صدور حکم اعدام تکرار می‌کنیم، ضمن اینکه نسبت به ادامه اعدام‌های گسترده بدون برگزاری دادگاه‌های عادلانه نگران هستیم.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روپرت کلویل  سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل روز سه شنبه ۲۸ دیماه در یادداشت کوتاهی نوشت که آقای سنجری که به قتل یک مرد بوسیله چاقو متهم است، در هنگام صدور حکم در چهار سال پیش نوجوان بوده است.

سجاد سنجری اهل کرماشان، سال  ١٣٩٠ با سلاح سرد یک شهروند دیگر کە قصد تجاوز بە وی را داشتە بود بە قتل رساندە  کە سپس توسط  دادگاه  جمهوری اسلامی ایران در کرماشان  بە اعدام محکوم شد. کە او  به این حکم اعتراض کرد و گفتە بود کە  در مقابل تلاش فرد مقتول برای تجاوز به او، مرتکب قتل شده است. اما دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی ایران در کرماشان  این ادعا را رد کرد و حکم اعدام  وی را تایید کرد. سپس در تابستان گذشته این حکم  در دیوان عالی کشور  نیز به تایید رسید.

حقوق بشر سازمان ملل در یادداشت خود آورده است که ایران جزو معدود کشورهایی است که با وجود ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال در قوانین بین المللی حقوق بشر، به اعدام نوجوانان ادامه می دهد. بر این اساس در سال گذشته میلادی دست کم پنج نوجوان اعدام شده اند و دست کم ۷۸ نوجوان دیگر در صف انتطار برای اعدام قرار دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان