۲۰ ضربه شلاق و ۳ ماه زندان برای حسن رستگاری‌مجد در حکم  جدید

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در روز پنج شنبه ۲۳ دی‌ماه حسن رستگاری‌ مجد، زندانی سیاسی کورد از سوی  شعبه‌ی ۱۰۴ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در  ارومیه در یک پرونده جدید به اتهام اخلال در نظم زندان به ۲۰ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

لازم بە یادوریست کە  حسن رستگاری در  روز شنبه ۱۳ آذرماه در اعتراض به پرونده‌ سازیها مجدد و رد درخواست اعاده دادرسی‌اش ب اعتصاب غذا کرد و در روز ۲۷ آذرماه در حالی که در اعتصاب غذا بوده است از سلولهای انفرادی به شعبه ۱۰۴ دادگاه  انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ارومیه منتقل شده و به اتهام اخلال در زندان مورد دادگاهی قرار گرفت. در حالی که با وعده قاضی ناظر بر زندان قرار بود که روند پرونده‌ سازیها برای این زندانی سیاسی متوقف شود و او نیز بر اساس این وعده‌ها به اعتصاب غذای خویش پایان داده بود اما در صدور حکم ۲۰ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس تعزیری به این زندانی سیاسی در زندان رسما اعلام شده است.

حسن رستگاری‌مجد، زندانی سیاسی کورد  در اعتراض به پرونده‌سازی جدید در زندان و صدور احکام جدید با درخواست اعاده دادرسی حکم ۱۵ ساله‌ی حبسش اقدام به اعتصاب غذا کرده بود و در مدت این سی و سه روز اعتصاب غذا از حق تماس و ملاقات با خانواده و داشتن اسپری اکسیژن علی‌رغم بیماری آسم محروم بود.

این زندانی سیاسی  توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران،  پیشتر طی چند پرونده جداگانه  به اتهامهای عضویت در حزب کارگران کوردستان (پ ک ک) ، اقامت غیر‌قانونی در کشور  و تبلیغ علیه نظام ، مجموعا به ۱۹ سال حبس محکوم شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان