نیروهای امنیتی ترکیە ‎ دو فعال فرهنگی شرق کوردستان را بازداشت کردند

بر اساس خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان و احبار منتشر شدە،  جهاد جهانفرد ملقب بە ژیار  و حسن بلدە از فعالان فرهنگی استان کرماشان شرق کوردستان  در شهر ماردین شمال  کوردستان از سوی نیروهای امنیی دولت ترکیە  دستگیر شدە  و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

‎ژیار جهانفرد نویسنده، مترجم، فعال فرهنگی و مسئول سایت ژیارکورد و خالق آثار “ئەفسانەیل وڵات میدیا” در هفت جلد، “هەرمانێگ لە بێدەنگی” در چهار جلد، “ناونامەی مانشت”،  و همچنین مترجم  کتاب “ئیڤلین” است.‎ژیار جهانفرد به منظور چاپ و نشر آثار خود بە شمال کوردستان سفر کردە بود.

‎مهندس حسن بلده که از فعالین فرهنگی شهر اسلام آباد غرب در شرق کوردستان و جهت شرکت در دوره فوق لیسانس زبان کوردی در دپارتمان کوردی دانشگاه آرتکلو شهر ماردین به شمال کوردستان و ترکیه مراجعت کرده بود، سوم ژانویە از جانب نیروهای امنیتی ترکیه در کافەای واقع در همان شهر بازداشت و به ساختمان امنیتی ماردین منتقل شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان