خبرنگار کورد بە دادگا فراخواندە شد

بنا بە گزراش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان اسکندر خنجری خبرنگار کورد و از اعضای هیات موسس خبرنگاران حافظ محیط زیست به دلیل نوشتن یادداشتی انتقادی در مورد وضعیت باغ وحش ورمێ(ارومیە) در شرق کوردستان از سوی دادگاە جمهوری اسلامی ایران بە دادگاە این شهر فراخواندە شد.

بنا بە گزارش رسیده شهرداری ورمێ و سازمان محیط زیست از شاکیان این خبرنگار می باشند که به اتهام تشویش اذهان عمومی این شکایات را به ثبت رسیانیده‌اند. در برگه احضاریه از سوی دادگاه تاکید گردیده که عدم حضور در جلسه دادگاه ، صدور حکم غیابی را برای او در پی خواهد داشت .

اسکندر خنجری پیشتر در مقاله‌ای ،مخاطرات منطقه‌ای برای حیوانات و زیستگاههای حیوانات در اطراف ورمێ و نیز عدم سازمان دهی این حیوانات از سوی شهرداری و سازمان محیط زیست ، این دو اورگان دولتی را مورد انتقاد قرار داده بود.

این در حالی است که به دلیل عدم حفاظت از محیط زیست و نیز اجرای طرحهای غیر اصولی و غیر کارشناسی بر روی زیست بوم مناطقی مانند ورمێ و بخشهای بزرگی از شرق کوردستان از جملە سد سازیهای مکرر با اهداف سیاسی ، اجرای طرحهای مانند پل ارتباطی در دریاچه ورمی ، و ….. باعث از بین رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی بی‌شماری در این مناطق گردیده‌اند ، و حتی در فصلهای گرم با به اتش کشیدن جنگلها روند نابودی محیط‌زیست را تسریع بخشیده‌اند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان