احمد تورک سیاست مدار کورد از معالجەی پزشکی محروم است

طبق گزارشى كه از خبر گزارى فرات نيوز به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسيده است ، احمد ترك ٧٥ ساله كه از بيماريهاى  جمع شدن آب در چشمانش و  نارسایی قلبى رنج مي برد.

طَي ديدارى كه با وكيلش اظهار داشتە کردە اند، كه در يك مورد بخاطر استفاده نيروهاى امنيتى از دستبند كه اقدامى اهانت آميز بوده از معاينه پزشكىش جلوگيري كرده اند.

در نامه اى كه به بيرون از زندان فرستاده است ، نوشته كه باطرى قلبش كنترل شده و آزمايشهاى پزشكى لازم انجام گرفته ولى تاكنون جوابي به او نداده اند.

احمد ترك شهردار كلان شهر ماردين  در شمال كوردستان  مي باشد ودر ماههاى گذشته طى يك كودتاى سياسي از سمت شهردارى  بر كنار و به زندان انداخته شد ، اين سياستمدار محبوس كورد كه به سفير صلح  در توركيه شناخته شدەاست ،گفته آنچه كه بيش از همه او را آزار ميدهد ناعدالتى و حبس غير قانونى با انگيزه هاى سياسي بوده است و اين اقدامات را مربوط به تلاش اردوغان و حزب AKP  براى برگزارى رفراندوم و لزوم خاموش كردن صداى دمکراسی خواهی كردها و دگر ملیتهاست ، براى تثبيت يك ديكتاتورى خوانده است .

لازم به ذكر است در يك سال گذشته بيشتر رؤساى شهرداريها و نمايندگان شمال كوردستان  به اتهامات  واهى دستگير و روانه ى زندان شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان