زندانی سیاسی کورد ازاد نمی شود

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  روژین پایا  زندانی سیاسی کورد کە از ششم  شهریورماه سال ۱۳۹۵ مدت زمان محکومیتش به اتمام رسیده و به صورت غیرقانونی در زندان نگهداری میشود.

در گزارش امدە است کە  علی‌رغم اتمام دروان محکومیت، با دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  همچنان در زندان نگهداری می‌شود.

روژین پایا از اهالی شهرستان ارومیه در اوایل شهریورماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای نظامی چمهوری اسلامی ایران در این شهرستان بازداشت شده بود‌. او پس از چند ماه بازداشت و شکنجه، سرانجام در اواخر سال ۱۳۸۹ با اتهام همکاری با احزاب کردستانی در دادگاه انقلاب ارومیه به ۶ سال زندان شامل سه سال در زندان ارومیه و سه سال زندان  توأم با تبعید به زندان یاسوج محکوم شد.

پس از سپری کردن ۳ سال دورابن محکومیت در زندان دریا ارمیە در روز ششم شهریورماه سال ۱۳۹۲ بعد بە زندان یاسوج انتقال دادە شد. و در ششم شهریور ماە  امسال  محکومیت وی بە پایان رسید اما  با  گذشت بیش از  ٤ ماه از ازادی وی خودداری بعمل اوردە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان