محمد نظرى پس از ٢٣ سال زندانى از حق مرخصى پزشكى محروم است

جمعيت حقوق بشر كوردستان: محمد نظرى زندانى سياسي كورد مهابادى شرق كوردستان پس از ٢٣ سال زندانى هنوز هم از حق استفاده مرخصى پزشكى محروم است.

نامبرده طی نامه‌ای كه براى مسئولين قضايي زندان فرستاده خواستار مرخصي براى درمان و مداواى پزشكى شده چون‌که از بيمارى قلبی رنج می‌برد، اما مقامات زندان گفته‌اند بايد زندان شهرستان دراین‌باره تصميم بگيرد، چون اولين بار در شهر مهاباد دستگير و محاكمه شد و به حبس ابد محكوم گرديد؛ و دادگاه مهاباد هم مراقبت پزشكى و مرخصى ايشان را کم‌اهمیت نشان می‌دهد.

در ادامه‌ی نامه‌ی محمد نظري آمده است: دادگسترى ايران مستقيماً زير كنترل وزارت اطلاعات است و هیچ‌گونه رأى آزادانه و مستقل در آن صادر نمی‌گردد استقلال دادگاه زير پرسش هست، مدرك دال بر اثبات اين هم اگر هر زندانى یک‌سوم از حبس خود را سپرى كرده باشد می‌تواند مرخصى بگيرد ولي در مورد پرونده‌ی من قانون اين اجازه را به من داده اما حاكميت اداره‌ی اطلاعات به دادگاه اجازه‌ی چنين قوانينى كه به تصويب هم رسيده نمی‌دهد.

لازم به ذكر است محمد نظرى از سال ١٣٧٣ به اتهام همكارى با يكى از احزاب اپوزيسيون كوردستانی در مهاباد دستگير و حكم حبس ابد توسط دادگاه انقلاب مهاباد صادر گرديد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان