خشونت عليه زنان پايانى ندارد

طبق گزارشی كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده است: زنى به نام «ح، م، م» متولد سال ۱۹۷۴ ميلادى كه از سال ۲۰۰۰ با مردى اهل كلار واقع در جنوب كوردستان ازدواج كرده كه قبلاً مدت ۱۰ سال در يكى از كشورهاى اروپا زندگى كرده بود.

طبق گفته هاى برادر اين زن از ماه ۹ سال ۲۰۱۶ پس از شكنجه و شكستگى چند اندام ايشان از سوی همسرش به مدت ۳ روز با بيهوش و با بستن درب منزل توسط همسرش و در نهایت با خبردار كردن مادرش توانست به بيمارستان شهر سليمانيه منتقل و تاكنون زير نظر مراقبتهاى پزشكى ميباشد، اين زن داراى ۵ فرزند می باشد كه كوچكترين فرزندش ۴ ماه سن دارد. اين در حاليست كه فرزندانش در وضعيت بد روحى و روانى قرار گرفته اند.

طبق گفته ى يكى از پزشكان نامبرد اگر ازبيمارستان هم ترخيص و بهبود یابد به خاطر شكستگى مهره ى ۵ م ستون فقرات نميتواند زندگى عادى داشته باشد.

لازم به ذكر است، در آخرين ماه سال ۲۰۱۶ چندين مورد خشونت و شكنجه و كشتن زنان با هر نوع و شيوه اى در شهرهاى جنوب كوردستان اتفاق افتاده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان