قوانين جمهورى اسلامى ترویج فرهنگ ضديت و نفاق / عرف و قانون جامعه بنياد نهادن فرهنگ بخشش و گذشت

جمعيت حقوق بشر كوردستان : فرهنگ بخشيدن و گذشت از ديرزمانيست كه در خاورميانه خصوصا درمیان ملت كورد راه و روشی اجتماعى بوده و اين مسئوليت بزرگ را توسط بزرگان ايل و ريش سفيدان انجام ميگرفت ، به طوريكه هر وقت به هر بهانه اى نزاع و اختلاف و مشكل و قتلی توسط هر كسی صورت می گرفت در مقابل تلافى كردن (قصاص) از قاتل و خون در برابر خون ، توسط بزرگان اين مسئوليت بزرگ به سرانجام مقصود ميرسيد و هم اكنون هر چند با بودن قوانين جمهورى اسلامى كه نتوانسته راه چاره اى براى مشكلات جامعه باشد بر مشکلات و گسترش  جرائم و ناهنجارهای اجتماعی افزوده شده  و عرف و قوانينى كه جمهورى اسلامى  از ان  پيروى ميكند با اداب ورسوم انسانى مردم كوردستان ضديت داشته و هر روز به خشونتها افزوده ميشود و همچنين شكاف طبقات جامعه كوردستان كه از جامعه نئوليتك سرچشمە گرفته و هم اكنون در روستاهاى كوردستان بصورت خود مديريتى و اشتراكي وجود دارد و مردم خود بر همه ى كارها و مشكلاتشان  فائق شده وحرمت وسرورى انسان ،و جايگاه انسانی خود را حفظ نموده ودر اين ارتباط در روزهاى گذشته شهرهاى سنه و روانسر مهمترين رويداد اتفاق افتاد و مردم توانستند از خانواده ى مقتول  عفو بگيرند و جان قاتل كم سن وسال و بي تجربه را نجات دهند.

به همين خاطر مردم شهر روانسر از شرق كوردستان مدتى پيش با تجمع  در درب منزل شاكى  خواستار جلب رضايت و اجرا نشدن سزاى اعدام فرزندشان شدند.

دراين مدت، اين دومين فعاليت مدنى و تلاش انسان دوستانه‌ی یست كه در شهرهاى كوردستان براى پيشگيرى از اعدام  صورت می‌گیرد ودر اين رابطه بامداد روز يكشنبه هيمن هورامى نژاد كه زير خطر حكم اعدام بود براى إجراى حكم به سلول انفرادى منتقل شد كه با تلاش فعالان مدنى شهر سنه و خانواده شاكى رضايت داده شد و از زير طناب اعدام به پايين كشيده شد.

زندانى نامبرده هيمن هورامى نژاد از سال ١٣٩٠ شمسي در آن زمان ١٧ سال سن داشت كه موجب قتل جوان ١٩ ساله به نام پويا ابوالقاسمى شد به همين دليل مردم شهر سنه براى سپاسگزارى از چشم پوشی اعدام  روز دوشنبه ساعت ٣ در قسمت ٢ بهشت محمدى با تقديم دسته گل بر سرمزار پويا ابوالقاسمى  جمع شدند.

در قوانين ايران سن حكم جرائم براى مردان از ١٥ سال و دختران از ٩ سال به بعد ميباشد اين در حاليست كه كنوانسيونهاى بين المللي حكوم اعدام و يا هر حكم ديگرى در مورد افراد كمتر از ١٨ سال را عملى غير قانونى ميدانند.

قوانين جزائى  جمهورى اسلامى كه به تازگى در سال ١٣٩٢ به تصويب رسيد قضات اجازه دارند كه اگر نوجوانى زير ١٨ جرمى مرتكب شد و در موقع جرم دانش و منطق كمى داشت حكم اعدام صادر نكنند، با اين حال شاهد تداوم صادر كردن حكم غير انسانى در اين مورد هستيم.

لازم به ذكر است چند ساليست با تلاش فعالان مدنى و خيرخواهان ، هنرمندان و افراد سرشناس كوردستان جمعيتى به نام ” جمعيت صلح و مدارا ” دست به كار شده ، اين گروه در تلاشند كه ان مشكلات بنيادينى كه مابين خانواده هاى مقتول و مجرم ميباشند حل كنند.

با تأسف همه ى ان قوانينى كه جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان پيروى ميكند كاشت نفاق و دورويي و ضديت و باز ، خشونت و افزايش تعداد اعدامها و بيشتر شدن شكاف اجتماعى ميباشد ، به همين دليل هست كه مردم ديگر به قوانين جمهورى اسلامى اعتماد نداشته و به اداب و رسوم جوامع كهن گذشته ى خود برگشته و به همين خاطر جمعيت حقوق بشر كوردستان از همه ى ملت كورد و بخصوص خانواده هاى قربانى  سپاسگزارى ميكند  كه توانسته اند از حق خود چشم پوشي كرده و آداب و رسوم  نياكان خود را در شريانهاى اجتماعى جارى بكنند و با شكوفاي و تداوم همچنين فرهنگى گامى بسوى حقوق انسانى برداشته اند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان