جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

زندانی سیاسی اعتصاب غدا کرد

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردسان لاوین کریمی  زندانی سیاسی در اعتراض به مخالفت مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران  با صدور مرخصی و محرومیت از حق درمان  از روز چهار شنبە ١ دی ماە دست بە اعتصاب غذا زدە است.

در گزارش آمدە است کە  لاوین کریمی کە به دلیل شکنجه‌های دوران بازجویی دچار مشکلات خونریزی معده شدە است و پزشک زندان تأکید کرده است که وی به دلیل خونریزی معده می‌بایست در بیمارستان بستری شود.

لاوین کریمی به دلیل امتناع مسئولان زندان همدان بە دستور مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران  از انتقال وی به بیمارستان و مخالفت دادستانی با صدور مرخصی جهت مداوی خود دست بە اعتصاب غذا زدە است.

لاوین کریمی شهروند ۲۶ ساله و دانشجوی لیسانس مدیریت اهل سقز که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز بە دلیل فعالیتهای سیاسی بازداشت شدە است در آخرین مورد در ۲۴ مرداد ماه سال ۹۴ بازداشت و پس از ۴۵ روز بازجویی در اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سقز ، توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام  به ۵ سال و شش ماه حکم تعزیری و تبعید به همدان محکوم شد که سپس  این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تقلیل یافت وهم‌اکنون در زندان همدان جهت سپری کردن دوران محکومیت نگهداری میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اعلام حمایت سفرای ٣٨ کشور از حزب دموکراتیك خلق‌ها

بازداشت ۲ شهروند دیگر در اشنویه

اجرای حکم اعدام یک شهروند کورد در گرگان