مسئول خبرگزاری فرات در بلژیک بازداشت شد

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان  بە نقل از  روزنیوز،  مسئول خبرگزاری فرات در بلژیک با درخواست دولت ترکیه از این کشور امروز ٢٩ اذرماە  بازداشت شد.

در این گزارش آمده ماکسیم آزادی مسئول این خبرگزاری با درخواست دولت ترکیه از سوی پلیس اینترپل در کشور بلژیک بازداشت شده است.

ماکسیم ازادی از سال ٢٠٠٠ میلادی در اروپا   در زمینەی روزنامه نگاری و خبرنگاری فعالیت دارد  و در سالهای گذشتە ، به پوشش اخبار اتحادیه اروپا و مصاحبە  با شخصیتهای این اتحادیه،   از طرف خبرگزاری فرات نیوز توانستە است فعالیتی موثر در زمینە روشنگری و خبرنگاری ایفا کند.

لازم بە یادوریست کە دولت ترکیە در سالهای اخیر سعی بر آن داشتە است کە از طریق اینترپل و دستگاە قضایی کشورهای اروپایی تعدادی از فعالان سیاسی ، مدنی و خبرنگاران را مورد محاکمە قرار دهد کە میتوان بە احضار و دادگاهی کردن فعالان کورد در کشور بلژیک اشارە کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان