در نسل کشی کوردها، اروپا و آمریکا همپای ترکیه هستند

قتل‌عام و کشتار کوردها در شمال کوردستان و ترکیه همچنان ادامه دارد و روز به روز بر ابعاد این خشونت سیستماتیک دولتی اضافه می شود.

دولت ترکیه با تانک و توپ مردم و شهرهای کوردستان را بمباران می کند و تانک های خود را در میدان های شهر مستقر کرده است.

طی چند ماه گذشته صدها کودک و نوجوان طی حملات نیروهای امنیتی و نظامی ترکیه کشته و زخمی شده اند، جدایی از این صدها زن و مرد که غیرنظامی و شهروندان عادی هستند،  هدف شلیک گلوله قرار گرفته و جانشان را از دست داده اند.

معترضین به این قتل‌عام ها متهم به خیانت و حمایت از تروریسم شده‌اند،  دهها روزنامه‌نگار  و فعال مدنی و حقوق بشر بازداشت و زندانی شده اند.

با گسترش قتل‌عام و کشتار ملت کورد از سوی حاکمیت ترکیه،  بسیاری از آکادمیسین ها و دانشگاهیان در ترکیه و سراسر جهان به حمایت از کوردها، آزادی بیان بیانیه داده و خواستار توقف عملیات های ضدبشری دولت ترکیه شدند. در مقابل دولت و حاکمیت ترکیه آنها را روشنفکر نما و احمق نام برده و آنها را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

قتل‌عام و کشتار کوردها همزمان شده است با آوارگی میلیون ها انسان که به خاطر جنگ مجبور به ترک سرزمین های خود شده اند.  بیشتر این آواره ها راه کشورهای اروپایی را در پیش گرفته و می خواهند به اروپا وارد شوند.

کشور های اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از ورود این آواره ها وارد معامله با ترکیه شد،  ترکیه برای فشار بر اروپا مرزها را باز گذاشت و این پناه جویان می توانستند راحت تر خود را به کشور های اروپایی برسانند.  ترکیه به منظور همراه کردن اروپا با سیاست های مد نظر خودش که حول دشمنی و انکار کوردها می چرخد از این ترفند استفاده کرد و می توان گفت موفق هم شده است.

کمک های میلیاردی،  تحویل سلاح های پیشرفته تر،  و در راس آن سکوت بی شرمانه اتحادیه اروپا در مقابل کشتار و سرکوب ملت کورد در شمال کوردستان و ترکیه مواردی هستند که معامله صورت گرفته را نمایان می سازند.

با نگاهی گذرا و  مختصر به موارد مشخص شده در باب حقوق ملل و مفاهیم حقوق بشر می توان درک کرد، آنچه دولت ترکیه در حال حاضر در کوردستان انجام می دهد مصداق بارز نسل کشی و ژنوساید است،  کشتار شهروندان اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کودک،  ویرانی شهر و روستا ها،  بازداشت فعالان سیاسی، مدنی،  بازداشت روسای شهرداری ها و اعضاء احزاب سیاسی قانونی،  قطع برق، آب، گاز مصرفی مردم،  محاصره شهرها،  منع رفت و آمد و…  مواردی هستند که این روزها ترکیه در کوردستان انجام می دهد.

این قتل عام مردم و ویرانی ها در حالی اتفاق می افتد که جهانیان بخصوص اروپا و  امریکا که خود را ملزم به دفاع و رعایت حقوق بشر، دمکراسی، حقوق ملل،  آزادیها می دانند،  نه فقط به سکوت بسنده نکرده بلکه همراهی و حمایت خود از ترکیه را نیز اعلام می دارند.

تامین منافع خاص این کشورها بر هر چیز دیگری ارجاع داده شده و از قتل عام روزانه مردم چشم پوشی می کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان جنگ تحمیل شده و قتل عام ساکنین و مردم کوردستان از سوی دولت و حاکمیت ترکیه را شدیدا محکوم کرده و همزمان سیاست ها و نحوه برخورد سازمان ملل واتحادیه اروپا،  کشورهای عضو این دو اتحادیه و امریکا را به عنوان عوامل اصلی جری شدن ترکیه در سرکوب کوردها می داند.

لذا خواستار است که  سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا این سکوت شرم آور و حمایت خود از سیاست های ضدبشری ترکیه را پایان دهند و در اجرای عدالت و نهادینه کردن معیارها و اصول پذیرفته شده جهانی در باب آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق بشر کوشا باشند.