توهین‌ها و تحقیر‌های فرماندهان موجب خودکشی حکمت صفری شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  در یک  سند محرمانە که از تدابیری جهت  “جلوگیری از ایجاد تنش و مشکلات احتمالی‌” با پیروان این آیین، توسط مسئولان عالی‌ رتبه نیرو‌های  از جملە ستاد کّل نیرو‌های مسلح صادر شده و به امضای سر لشکر پاسدار محمد باقری رسیده است. حکایت از ان دارد کە حکمت صفری، سرباز کورد یارسان،در پادگان سپاه پاسدران جمهوری اسلامی ایران در بیجار ،به علت “توهین‌ها و تحقیر‌های فرماندهان ، و اجبار برای کوتاه کردن سبیل و به جا آوردن نماز”، دست به خودکشی زد و درگذشت.

الازم بە یادوریست کە در سال ۱۳۹۲، در اعتراض به توهین و تحقیر مردم یارسان و تراشیدن سبیل یک زندانی یارسانی در زندان همدان، سه‌ جوان پیرو این آیین به نام‌های ،نیکمرد طاهری، حسن رضوی و محمد قنبری نیز دست به خود سوزی زدند،که هر سه آنها درگذشتند.

منابع یارسان در این بارە  میگویند ،که بر اساس این سند و سرپیچی از مفاد این بخشنامه خیلی‌ محرمانه،، فرماندهان و پاسدارانی که بر حکمت صفری فشار وارد کرده و موجب مرگ او شدند باید تحت پیگرد قانونی‌ قرار گرفته و محاکمه می‌شدند.  این حوادث در حالی‌ صورت می‌گیرد ،که بسیاری از موارد  کوتاه کردن سبیل سربازان یارسان،که با زور و  توهین و تحقیر‌های فراوان همراه است هرگز رسانه‌ای نمی‌شود.

از طرفی دیگر از آنجایی که در قسمت گیرندگان این سند،وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  نیز آمده است، به روشنی گویای آن است که مسئولین جمهوری اسلامی ایران ، به خوبی‌ با مسائل و مشکلات مردم یارسان آگاه بوده و عامدانه از حل آنها خودداری میکنند، و در موارد معدودی که به دلایل امنیتی ، نه به دلایل حفظ حقوق انسانی‌ و شهروندی مردم یارسان ، این گونه بخشنامه‌ها را صادر میکنند ،هرگز مفاد و دستورت آن اجرا نمیگردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان