روز جهانی حقوق بشر زیر سایەی سنگین بی حقوقی

درحالی‌که‌ نقض اصول و مبانی حقوق بشر در مناطق مختلف جهان و خاورمیانه‌ و به‌ویژه‌ در کشورهای ترکیه‌ ، ایران ، عراق و سوریه‌ به‌شدت ادامه‌ دارد و درحالی‌که بیشتر مناطق شمال و غرب کوردستان تقریباً بە شهرها و مناطق جنگ‌زده و ویران مبدل شدە و ساکنان آن مناطق جنگ‌زده‌ نیز در بدترین شرایط انسانی و معیشتی و بهداشتی ممکن به سر می‌برند و نیز درحالی‌که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان و به‌طور روزانه‌ شهروندان خود و به‌ویژه‌ شهروندان کورد را تحت عناوینی همچون قاچاق و محاربه‌ باخدا و یا اقدام علیه‌ امنیت ملی و ضدیت با نظام مذهبی حاکم و…، بەپای چوبه‌ی دار می‌کشاند، سالی دیگر بر عمر اعلامیەء جهانی حقوق بشر افزوده‌ شد.

روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. دو سال بعد، از کشورهای عضو این سازمان خواسته شد تا به‌ جمع امضاء کنندگان آن اعلامیه‌ بپیوندند. دولت‌های ایران، ترکیە، سوریە، در ردیف اولین کشورهایی بودند که‌ اعلامیه‌ی مذکور را پذیرفته‌ و امضا نمودند. اینک بعد از ۶۹ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقض و پایمالی اصول و مبانی حقوق بشر، در سرتاسر جیان و به‌ویژه‌ در خاورمیانه‌ و از سوی دولت‌های ترکیه‌ و سوریه‌ و ایران همچنان ادامه‌ دارد.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های ناقض حقوق بشر و بە عنوان پرچم‌دار تبعیض و بی‌عدالتی و بازداشت‌های خودسرانه‌ و حبس و شکنجه و اعدام مخالفان و منتقدانش، هرسال عناوین نخست را در این زمینه‌ به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه‌ بعد از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی، برخی از گمان‌ها بر آن بود کە شاید حکومت ایران وضعیت حقوق بشر در این کشور را بهبود بخشد؛ اما باگذشت مدتی از امضای این توافقنامه‌، مشخص گردید که‌ چنین پیش‌بینی و انتظاری، بسیار خوش‌بینانه‌ و غیرواقعی بوده است. جمهوری اسلامی ایران نە تنها در نحوه نگرش و رفتار خود تغییری ایجاد ننموده‌ است، بلکه هرروز برشدت عمل و گسترش دامنه‌ی رفتارهای قهرآمیزش علیه‌ شهروندان می‌افزاید. شرایط و وضعیت حقوق بشر در ایران بە درجه‌ای از وخامت رسیده است، کە بسیاری از مردم، بخصوص در میان ملل تحت ستم کورد، آذری، عرب و بلوچ و نیز اقلیت‌های دینی و مذهبی، بیش‌ازپیش در جستجوی راهی برای خروج و مهاجرت و فرار از این کشور هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان به‌عنوان یک‌نهاد پیشرو در دفاع از حقوق انسانی همه‌ی آحاد جامعه، با گرامیداشت سالروز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ضمن تبریک آن به‌تمامی کنشگران و کوشندگان این عرصه و تمامی زندانیان سیاسی و قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌هایشان، بار دیگر در چنین روزی از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و از تمام کشورهایی کە دمکراسی منشأ سیستم و اقتدار سیاسی آن‌هاست تقاضا دارد کە دولت جمهوری اسلامی ایران را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهند تا این اعلامیه‌ و این دستاورد مهم تمدن بشری را به‌ دیده‌ی احترام نگریسته‌ و با رعایت اصول و مبانی آن، بە حقوق انسانی همه‌ی ملل و مذاهب و تمام افراد در ایران احترام بگذارد و مفاد آن را رعایت نماید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان