سردشت / یک زن متاهل با انداختن خود در چاه به زندگیش پایان داد

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: یک زن ۴۸ ساله اهل شهر سردشت در هفته جاری با انداختن خود در چاه آب، اقدام به خودکشی نمود و جانش را از دست داد.

در قوانین حکومت اسلامی ایران، وزنه اصلی مردانند و جایی برای شناختن حقوق زنان و استفاده از سلیقه و عقیده آنان وجود ندارد؛ و این تبعیض و نا عدالتی دلیل بروز بیشترِ خودکشی‌ها است.

افسردگی، فقر، اعتیاد، اختلافات خانوادگی از دیگر علل خودکشی اند و شهروندان به دلیل آینده نامعلوم و زندگی بدون هدف، دست به خودکشی می‌زنند. حکومت اسلامی ایران هم اقدام پیشگیرانه‌ای را برای رفع این معضل تا کنون انجام نداده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان