بازداشت ئاسو رستمی فعال مدنی

بنا به خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز ١٣  ام آذر ماه ساعت ١١ با یورش به منزل مسکونی ئاسو رستمی فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی جمهوری اسلامی ایران  دستگیر و وی را به مکان نامعلومی انتقال دادند.

در این گزارش آمده است باتوجه به اینکه ایشان بیمار بوده و ماسک اکسیژن  جهت تنفس بکار میبردە است با اعمال خشونت و بدون در نظر گرفتن بیماری وی را بازداشت نموده اند.

ماموران امنیتی در هنگام مواجه با مقاومت وی ابراز کرده اند که اینبار تو را به جایی خواهیم برد که فکر کنی بار قبل زندان برایت بهشت بوده است. در ضمن کلیه منزل وی را تفتیش و منجمله کتاب ،لب تاب و موبایل وی را ضبط و با خود برده اند.

لازم بە یاداوریست کە ئاسو رستمی در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۴ پس از شرکت در تجمع مسالمت آمیز در مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت و پس از طی کردن روند بازجویی و انفرادی به بند ۸ زندان اوین منتقل و عصر روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان