135 سال زندان برای سباحت تونجل

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان دادگاه عمومی ترکیه در پرونده سازی علیه سباحت تونجل روسای مشترک مناطق خود مدیریتی دمکراتیک 135 سال زندان برای این نماینده مجلس و  فعال سیاسی کوردستانی حکم  صادر کرده است.

بنا به آژانس خبری روژ نیوز دیروز دادگاه عمومی ترکیه در پرونده سازی برعلیه سباحت تونجل روسای مشترک مناطق خود مدیریتی دمکراتیک در آمد پایتخت کوردستان وی را به 135 سال زندان محکوم نموده و اتهامات وی را مشارکت در 16 تجمع از سال 2012 تا 2016 عنوان کرده است.

دادگاه عمومی ترکیه همچنان منتشرکرد که وی  به دلیل مشارکت در نشست انجمن مناطق خود مدیریتی دمکراتیک و  همچنین مشارکت در کنگره خلق های دمکراتیک را به مثابه سند سازی برای وی به خاطر عضویت در تشکیلات مخفی و پروپاگاندا و تبلیغات برای آن تشکیلات بر شمرده است.

شوان جمیل اوزن یکی از وکلای تونجل در خصوص این اتهامات گفت : که  برای موکلش پرونده و سند سازی شده و ما ایت اتهامات را محکوم به رد می نماییم .

جمعیت حقوق بشر کوردستان