حبس ابد برای ادریس بالوکان توسط دادگاه ترکیه

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان دادگاه عمومی ترکیه خواستار حکم حبس ابد برای ادریس بالوکان به اتهام ” تجزیه طلبی ” شد.

در حکم صادره آمده است که ادریس بالوکان در سال 2014 در دیداری به عنوان نماینده امرالی برای جابجایی نقشه راه چاره اندیشی به دیدار عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان ( پ ک ک ) نائل شده بود به این سبب وی را در لیست مجرمان نهاده اند.

آژانس خبری روز نیوز در خبری در این باره می گوید: حکم صادره از سوی احمد بکتاش ریاست عمومی دادگاه ترکیه در شهر چیلک در شمال کوردستان صادر گردیده و در دادگاه جزایی چیلک این حکم قطعی شده است.

این حکم که متشکل از 14 برگه است ،شامل همه ی گفتگو ها ،خبرها .نشست ها ، و شاد باش های نوروز در سالهای 2011 تا 2015 به مثابه اتهام علیه بالوکان نگاشته شده است.

شایان ذکر است که دیدار های بالوکان به زندان امرالی برای جابجایی نقشه راه چاره بوده که در این حکم به مثابه مجرمیت نگاشته شده است.

در اواخر این حکم آمده که بالوکان عضو تشکلات مخفی و پروپاگاندا و تبلیغات برای این تشکیلات بوده است و با عضویت در کنگره خلق های دمکراتیک به دنبال تجزیه طلبی در کشور ترکیه بوده است.

حال چرا ادریس بالوکان روسای مشترک فراکسیون HDP در مجلس ترکیه به اتهام تجزیه طلبی برای وی خواستار حکم حبس ابد و به اتهام مشارکت در راهپیمایی غیر قانونی حکم 18 سال زندان محکوم شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان