سیاست اسلامیزه کردن پیروان ایین  یارسان در شرق کوردستان

طبق گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان   در یک روستای کرماشان در شرق کوردستان کە  کوردهای پیرو ایین  یارسان در انجا زندگی میکنند ،بر خلاف خواسته و تمایل ساکنین این روستا  یک مسجد ساخته و افتتاح شده است.

در گزارش امدە است کە این مسجد  در روستای کلّ کش ، در دهستان حیدریه ،بخش گواور ، گیلان غرب کرمانشاه  که  اهالی این روستا و اطراف ان از دیرباز  پیروان ایین یارسان در انجا سکونت دارند.

منابع یارسانی ،میگویند که ساکنان دهستان حیدریه از این اقدام جمهوری اسلامی ایران   بسیار نگران  و آزرده هستند. آنها(ساکنان روستا) میگویند ،”آیین یارسان دین مستقلی است و ربطی‌ به اسلام ندارد. این مسجد زندگی‌ و آسایش ما   را مختل کرده است.

در ادامە میگویند کە اهالی  روستای کلّ کش پیروان ایین  یارسانی هستند  و حتی یک مسلمان نیز در اینجا زندگی‌ نمیکند. این مسجد روزی ۵ بار اذان با صدای بسیار بلند،  از بلندگوهای آن پخش می‌کند که از صبح خیلی‌ زود شروع میشود، خواب و آسایش ما را گرفته است. حتی یک نفر از اهالی روستا هم نماز نمیخواند و به مسجد نمیرود.با ساخت این مسجد ،سر و کلّه آخوند‌ها و مبلغان اسلامی هم پیدا شده. هر روز به درب خانه‌ها مراجعه میکنند و میخواهند به زور پیروان ایین  یارسان را برای مناسبت‌های مختلف اسلامی به مسجد ببرند. زندگی‌ ساکت و آرام ما آنقدر تلخ شده، که بعضی‌ از خانواده‌ها میخواهند روستا را ترک کنند.

فعالان مدنی در این منطقە بر این باورند کە  جمهوری اسلامی ایران  یک برنامه ریزی وسیع و بسیار پیچیده برای  اسلامیزه و اسیمیلاسیون کوردهای پیرو ایین یارسان در دست اجرا دارد. پیشتر نیز گزارش‌هایی‌ در رابطه با ساخت حسینیه در  این مناطق گزارش شده بود.

گزارش‌هایی‌ در مورد ساخت مسجد  در روستای جیحون آباد صحنه کرمانشاه نیز منتشر شده است. روستای جیحون آباد نیز یک روستاهایی است کە پیروان ایین یارسان در انجا زندگی میکنند.

در سالهای گذشتە  چندین نفر از اهالی این روستا توسط ماموران سپاه پاسداران کشته شده و بسیاری از خانوار‌هامجبور به ترک این روستا شدەاند.  در حال حاضر نیز پیروان ایین یارسان در روستای جیحون آباد، بشدت  تحت فشار و اذیت و آزارمیباشند و به اجبار انها را بە مسجد میبرند  و شرکت انها در مراسم‌های اسلامی چون  سینه زنی‌ اجباری شدە است.

لازم بە یادوریست کە  در چند ماه گذشته  طرفداران  جمهوری اسلامی ایران به جم خانه‌های یارسان در شاه آبادغرب کرماشان  حملە کردە و  سبب تخریب بخشی از این جم خانەها شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان