موج خودکشی جوانان در سقز

طبق گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان روز چهارشنبە  دەهم اذرماە یک جوان ٢٠ سالە بە نام مخفف م. م . بە دلیل سرافکندگی و تحقیرهای سیستم اموزشی دبیرستان نسبت بە وی با حلقه اویز نمودن خود با طناب در زیر زمینی خانه خود اقدام به خودکشی کرد و جانش را از دست داده است .

همچنین روز  سە شنبە ٩ اذر ماە نیز یک جوان ٢٢ سالە  با نام دانا کریمی،  روز سوم ابان ماە نیز  یک زن جوان ٢٧ ساله و سوم مهرماه  دختر ٢١ ساله ای به نام سمیه ح. به دلائل  معضلات اجتماعی از جملە بیکاری. فقر و نداری از طریق حلقه اویز نمودن خود اقدام به خودکشی کرده و در دم جانشان  را از دست دادند.

میزان خودکشی در شرق کوردستان که استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان رکورددار ان هستند  در هر یک هزار نفر حدود ١٦ نفر و در سطح جغرافیای سیاسی ایران ١٢ نفر اعلام شدە است. افزایش سرسام اوار خودکشی ها در شهرستان سقز از توابع استان کردستان در سایه بی توجهی مسئولین حکومتی موجب نگرانی فعالین مدنی و شهروندان گشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان