طرفداران نظام جمهوری اسلامی ایران درشرق  کوردستان نیز معترض وضعیت موجودند

سیداحسن علوی نمایندە مجلس شورای اسلامی ایران برای شهرهای سنە ، دیواندرە و کامیاران  در کارگروه اشتغال استان کوردستان که با حضور معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار کوردستان و سایر مدیران و مسئولان استان در سالن دولت استانداری کوردستان برگزار شد گفت کە  آمارهای ناامید کننده از وضعیت موجود استان کردستان به ما می‌دهند و گاهاً آمارهای غلط انداز هم می‌دهند، بر خلاف آمارهای غلطی که رائه می‌دهند  امار بیکاری در کوردستان بالای چهل درصد است.

او همچنین گفت کە  بیشتر روستاهای استان کوردستان اینترنت پر سرعت ندارند و زیرساخت‌ها در استان در حوزه ارتباطات در جایگاه بیست و نهم کشوری را دارد.

او در ادامە گفت پارک علم و فناوری در استان اصفهان بیش از دویست  هکتار مساحت دارد اما فضای علم و فناوری در دانشگاه کوردستان در زمینی با مساحت دویست  متر مربع فعالیت خود را آغاز کرده که این امر خیلی فاجعه است.

او در رابطە با سختگیرهیای دولتی در مورد دانشجویان گفت در دانشگاه‌های تهران و استان‌های برخوردار به دانشجو بها و میدان میدهند اما در کوردستان دانشجو را بیرون می‌کنند.

سلام امینی رئیس مجمع نمایندگانمجلس شورای اسلامی ایران برای شهرستان ایلام نیز گفت کە بیکاری مهم‌ترین مشکل حال حاضر استان ایلام است.

وضعیت استان ایلام در آمار بیکاری، طرح های اشتغال‌زایی و آسیب‌های اجتماعی اصلاً مناسب نیست. یکی از مهم‌ترین معضلات استان ایلام که ریشه عمده آن از بیکاری نشات می‌گیرد مسئله خودکشی است که باعث شده بالاترین آمار خودکشی را در کشور به خود اختصاص داده است.

در مبحثی دیگر، فعالان عرصە عمومی جامعە در کوردستان نیز از وضع موجود انتقاد کردەاند.  رحیم فرهمند دبیر کل پیشین جبهە متحد کورد در مطلبی نوشتە است کە ایلامی محروم ترین استان ایران است، ایلامی کە فقر و بیکاری در آن بیداد میکند، یک متر بزرگراە ندارد، سینما ندارد، یک هتل ۵ ستارە ندارد، پایتخت خودکشی جهان است، مردمش برای انجام سادەترین امور پزشکی راهی شهرهای دیگر میشوند

در قسمتی دیگر نوشتە است ایلامی کە درآمد نفت و گازش هزینە زیباسازی و اشتغال شهرهایی چون تهران ،اصفهان، شیراز ، قم و… میشود، شهرهایی کە با پول ایلام آباد میشوند و روزبەروز برجهایشان بیشتر سر بە فلک میکشد، اما سهم ایلام و مردمانش تنها فقر و حسرت است

او در ادامە مینویسد کە آیا میدانید اگر درآمد حاصلە از نفت و گاز ایلام تنها ۱۰ سال خرج خود استان شود دوحە و منامە کە هیچ ایلام ما با پایتختهای اروپایی برابری میکند؟ یادمان باشد جلال و جبروت شهرهای مرکزی ایران تنها با پول نفت و گاز استانهایی مانند ایلام و خوزستان و بوشهر و…. میباشد

فرهمند  در انتها مینویسد کە کی میخواهیم یاد بگیریم کە حق خود را بخواهیم؟

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان