230 سال زندان برای گولتان کشاناک توسط دولت ترکیه

230 سال زندان برای گولتان کشاناک توسط دولت ترکیه
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان دادگاه عمومی دولت ترکیه در شکواییه ایی خواستار  230 سال زندان برای گولتان کشاناک ریاست مشترک شهرداری کلانشهر آمد(دیاربکر ) شد.
بنا بر این گزارش که روژنیوز منتشر نموده است دادگاه  ترکیه در شهر آمد شمال کوردستان  برعلیه گولتان کشاناک ریاست مشترک کلانشهر  آمد پرونده سازی نمود.
گولتان کشاناک روز 30 ام گذشته بازداشت و از سر کار اخراج شد و این شهرداری به ریاست جدید انتصابی دست نشانده دولت ترکیه در شهر آمد واگذار شد.
متن شکواییه که از 21 صفحه تشکیل شده در آن آمده است که گولتان به اتهام تاسیس،  سازماندهی و شرکت در راهپیمایی و تجمعات غیر قانونی،  تشویش اذهان عمومی و پروپاگاندا برای تشکیلات غیر قانونی متهم شده است،  دادگاه مذکور خواستار  مجرم شناختن وی را دارد.
در این راستا دادگاه  ترکیه بنا به متن این شکواییه 230 سال زندان برای نامبرده حکم صادر نموده است.
در این شکواییه آمده که شرکت نمودن در مراسم به خاکسپاری شرفانان (ی پ گ) و (ی پ ژ) بر علیه داعش به مثابه جرم قلمداد شده است.
همچنین با توجه به تصاویر منتشر شده از کشاناک در مراسم خاکسپاری مادر علی حیدر قیتان عضو ریاست مشترک ( ک ج ک) پروپاگاندا و تشویش اذهان عمومی برای سازماندهی تشکیلاتی ذکر گردیده است.
شایان ذکر است بعد از حملات همه جانبه جنگ برعلیه ملت کورد درشمال کوردستان،   ترور شخصیتهای سیاسی کورد،  دولت ترکیه اقدام به  دستگیری و بازداشت شمار زیادی از رهبران سیاسی، نمایندگان پارلمانی،  شخصیت‌های سیاسی و…  کورد کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان