سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مسئول و پاسخگو اقدامات ضدبشری و جنگ طلبانه ترکیه هستند

جمعیت حقوق بشر کوردستان،  اقدامات جنگ طلبانه و ضدبشری ترکیه در قبال شمال کوردستان را که با  تحمیل مجدد جنگی جدید به ملت کورد  فاز جدیدی به خود گرفته را به شدت محکوم می کند.  دولت ترکیه همزمان با تحمیل دوباره جنگ و حمله نظامی به شمال کوردستان،  اقدام به بازداشت نمایندگان پارلمانی ملت کورد کرده و آنها را به شکلی کاملا غیر قانونی و ضد بشری زندانی کرده است.

این اقدامات جنگ طلبانه دولت ترکیه مصداق بارز و عینی نقض حقوق بشر،  نقض قوانین پذیرفته شده جهانی مبنی بر حفظ صلح و آسایش جهانی،  حقوق پذیرفته شده ملل بر مبانی کنوانسیون های سازمان ملل،  قوانین و ارزش های پذیرفته شده اتحادیه اروپا می باشد،  لذا محکوم است.

جمهوری ترکیه با این اقدامات جنگ طلبانه سعی دارد به مانند گذشته مات کورد را نسل کشی و قتل عام نماید،  به همین منظور جنگ و حملات نظامی گسترده‌ای را به ملت کورد تحمیل کرده است.

جمهوری ترکیه بعد از ویران کردن شهرهای جزیره،  نصیبین، شرناخ ،سور و…  همزمان با تداوم بمباران شهر و روستاهای کوردستان،  شروع به  بازداشت نمایندگان پارلمانی کوردها،  روسای شهرداری ها، فعالان سیاسی  و اعضا احزاب کوردستانی و دیگر مردم ناراضی و معترض کرده است.

در حال حاضر هزاران انسان کورد(  فعالان سیاسی،  روزنامه‌نگار،  فعالان مدنی، زنان،  حقوق بشری) در زندانهای ترکیه هستند،  تازه‌ترین موارد بازداشت صلاح الدین دمیرتاش،  فیگن یوکسکداخ ، سباحت تونجل ، لیلا دمیرل،  احمد ترک،  گلتن کشاناک و دهها فعال سیاسی سرشناس دیگر کورد می باشند که رهبری جنبش آزادی خواهی ملت کورد را عهده دار هستند.

این حوادث و اتفاقات دهشتناک در حالی اتفاق می افتد که سازمان ملل متحد که به عنوان ارگانی جهانی ضامن امنیت و صلح جهانی،  نظارت بر رعایت حقوق هو ملل شناخته شده و ایفا نقش می کند، هیچ واکنش و اقدام خاصی از خود نشان نداد و به طور کامل سکوت کرده است.  همچنین اتحادیه اروپا که در ارتباط سیاسی،  دیپلماتیک و حقوقی مستقیم با ترکیه می باشد و ترکیه خواستار عضویت دائمی،  برابر و یکسان با دیگر اعضاء این اتحادیه می باشد،  تاکنون هیچ گونه اقدام مثبت جهت توقف اقدامات ضدانسانی و مغایر با قوانین و ارزش های اتحادیه اروپا، از خود نشان نداد و به مانند سازمان ملل متحد سکوت اختیار کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان همزمان با محکوم کردن اقدامات ضدبشری و جنگ طلبانه دولت ترکیه،  سکوت و عدم واکنش سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر نهادها و ارگان های حافظ صلح و منیت جهانی،  حقوق ملل و افراد و…  را محکوم کرده و در صورت تداوم بی عملی و سکوت این نهادها مسئول جهانی در قبال قتل عام ملت کورد توسط ترکیه ،  آنها را نیز شریک و پاسخگوی اقدامات ضدبشری ترکیه می شناسد.

به همین منظور جمعیت حقوق بشر کوردستان از سازمان ملل متحد،  اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای مسئول می خواهد به سکوت خود در قبال قتل عام ملت کورد پایان داده و جمهوری ترکیه را موظف به رعایت قوانین پذیرفته شده جهانی مربوط به حقوق بشر،  حقوق ملل قواعد و قوانین مربوط به صلح و امنیت ملل و…  کرده به شکلی که به حقوق حقه ملت کورد احترام گذاشته و آنها را به رسمیت بشناسد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان