حکم بازداشت صالح مسلم از سوی ترکیه،  نقض آشکار کنوانسیون و پیمان نامه های بین‌المللی،و نقض حقوق و تجاوز به حاکمیت کشورها است

جمعیت حقوق بشر کوردستان،  حکم صادره از دادگاه های ترکیه مبنی بر بازداشت صالح مسلم رئیس مشترک حزب اتحادیه دمکراتیک PYD را نقض آشکار کنوانسیون و پیمان نامه و حقوق بین‌المللی دانسته که در آن ترکیه به حریم حاکمیتی قانونی کشور  دیگر تجاوز کرده و قوانین دیپلماسی موجود به رسمیت شناخته شده جهانی را نقض کرده است،  و تاکید می کند که هیچ دادگاه یا نهادی در ترکیه از چنین حقی برخوردار نبوده که بتواند حکمی در جهت بازداشت یک شخصیت دیپلماتیک و از رهبران یک منطقه یا کشور دیگر( در این مورد غرب کوردستان )را صادر کند.

صالح مسلم شخصیت سیاسی دیپلماتیک  و یکی از رهبران غرب کوردستان که رئیس مشترک حزب اتحادیه دمکراتیک می باشد،  از نظر جامعه جهانی به عنوان رهبر و نماینده ملت کورد در غرب کوردستان شناخته می شود، لذا هرگونه تهدید در رابطه با نامبرده تهدید علیه ملت کورد و کوردستان قلمداد می شود.

حکومت ترکیه در تلاش است به هر شکل ممکن ضدیت و دشمنی خود با کوردستان را  نشان دهد،  واضع و مبرهن است که دولت و حکومت ترکیه ضد و دشمن هر انسان کوردی است،  حال این انسان کورد در کوردستان باشد یا هر جای دیگر جهان.

قابل ذکر است که دولت ترکیه همزمان خواستار بازداشت ۴۸ شخصیت سیاسی شناخته شده دیگر کورد شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن اعلام اعتراض و محکوم کردن رفتارهایی غیر دیپلماتیک و ضدانسانی ترکیه،  از سازمان ملل می خواهد،  دولت ترکیه را مجبور به رعایت عرف و قوانین پذیرفته شده جهانی کند،  به شکلی که موظف به رعایت حسن همجوار و احترام به حاکمیت و شخصیت های سیاسی دیگر کشورها شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان