اعتراض اهالی روستای قوری قلعه

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان والدین دانش آموزان روستای قوری قلعه مراتب اعتراض خود را نسبت به نبود حداقل سیستم گرمایشی و امکانات اولیه در مدارس این روستا به آموزش و پرورش شهرستان روانسر اعلام داشتند.

تعدادی از والیدن این دانش اموزان بە گزارشگر  جمعیت حقوق بشر کوردستان گفتند  که پس از ترمیم محیط  فرسوده مدرسه این روستا توسط اولیای دانش آموزان با هزینه شخصی  هنوز ،مشکلات عدیده دیگری در این مدارس گریبانگیر دانش آموزان  است و از طرف آموزش و پرورش شهرستان روانسر تاکنون هیچ اقدامی برای  ترمیم و مجهز کردن  این مدرسە  از سوای این ادارە انجام نگرفته است.

دانش آموزان شرق کوردستان با حداقل امکانات آموزشی و عدم تجهیزات اموزشی با شرایط سختی مشغول به ادامه تحصیل هستند و   هر سال تعداد بیشتری از  دانش آموزان  شرق کوردستان به علت فقر ،مشکلات اقتصادی  و عدم  امکانات تحصیلی در مدارس از تحصیل باز میمانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان